Bounce Back VR

De onderzoeker begeleidt een weerbaarheidstraining, waarbij de deelnemer in VR een stressvolle gebeurtenis ondergaat

Stressweerbaarheid in VR

Patiënten met een psychiatrische aandoening zijn kwetsbaar voor het ontwikkelen van psychische klachten als reactie op (dagelijkse) stressvolle gebeurtenissen. Het vergroten van de stressweerbaarheid stelt patiënten met een psychiatrische aandoening in staat om gezond te blijven ten tijde van stress, in plaats van een terugval door te maken. Bij defensie wordt stressweerbaarheidstraining al met succes toegepast om het risico op stressgerelateerde ziekten (zoals PTSS) te verminderen. Zij maken vaak gebruik van leren in de praktijk: bijvoorbeeld door het leren toepassen van ontspanningstechnieken (ademhalingsoefeningen, mindfulness) tijdens stressvolle scenario’s. Het idee hierachter is dat je dergelijke ontspanningstechnieken het beste aanleert in omstandigheden waarin je ze later ook moet toepassen. Virtual reality biedt de mogelijkheid om dit soort omstandigheden op een realistische manier na te bootsen, zodat je daarin goed kan oefenen. Een andere bewezen leertechniek is biofeedback, waarbij patiënten real-time hun lichamelijke stressreacties kunnen zien en bijsturen met de aangeleerde ontspanningstechnieken.

Wat gaan wij doen?

Bounce Back VR richt zich op het ontwikkelen en onderzoeken van een stressweerbaarheidstraining in VR. Hierbij worden deelnemers blootgesteld aan stressvolle sociale scenario’s in VR, gecombineerd met het leren toepassen van ontspanningstechnieken en biofeedback. De stressvolle sociale scenario’s in VR kunnen in moeilijkheidsgraad verschillen, waardoor het scenario aan de deelnemer kan worden aangepast. Ook willen we kijken of we de gemeten lichamelijke stressreacties zó in het scenario kunnen integreren, dat het scenario zich daar direct aan kan aanpassen.

De stressvolle sociale scenario’s in VR worden ontwikkeld in het project Trier Social Stress Test – VR.

Dit project wordt mede gefinancierd door het Mandema Stipendium, een persoonsgebonden beurs voor getalenteerde arts-onderzoekers binnen het UMC Groningen. Hieronder licht onderzoeker Catheleine van Driel, naast andere projecten, het project Bounce Back VR toe.