Group-based CBASP

Achtergrond

Een chronische depressieve stoornis is een stemmingsstoornis die gepaard gaat met langdurige klachten en veel last en beperkingen. CBASP (Cognitive Behavioral Analysis System of Psychotherapy) is een therapie die speciaal is ontwikkeld voor de behandeling van chronische depressie. Er is echter maar beperkt onderzoek beschikbaar om te helpen beslissen welke patiënten er het meeste baat bij hebben. Over groepstherapie met CBASP is nog minder onderzoek bekend.

Doel

Dit project richt zich op het vinden van eigenschappen met de meeste kans op een goed behandelresultaat bij groepstherapie met CBASP. Dit helpt om in de toekomst behandelingen meer op de persoon te kunnen toespitsen.

Hoe gaan we dit doen?

We voeren dit onderzoek uit door terug te kijken in de dossiers van patiënten die in 6 maanden tijd 24 wekelijkse sessies van groepstherapie met CBASP hebben afgerond, gevolgd door 6 maanden individuele afspraken. De gegevens zijn verzameld tussen november 2011 en mei 2021. De belangrijkste uitkomstmaat is de ernst van de depressie na 6 maanden. Ook kijken we naar de ernst van de depressie na 12 maanden. Als mogelijke voorspellers nemen we veel verschillende maten mee, zoals leeftijd, geslacht, gebruik van antidepressieve medicijnen, gezinssituatie en de ernst van de depressie voordat de therapie begint.