Mindfulness en CGT in de menopauze

In dit literatuuronderzoek is op systematische wijze een overzicht gemaakt van al het eerder verrichte onderzoek naar de effectiviteit van psychologische behandelingen van overgangsklachten. Nadat de bevindingen van deze publicaties gecombineerd werden kon overkoepelend de conclusie worden getrokken dat psychologische behandelingen effectief waren in het verminderen van de ervaren last van opvliegers en andere overgangsklachten. Het aantal opvliegers leek niet te verminderen onder invloed van psychologische behandelingen. Opvallend was dat er nauwelijks publicaties waren over het effect van psychologische behandelingen op seksuele problemen aangezien dit probleem wel vaak genoemd wordt door vrouwen na preventieve eierstokverwijdering.