Literatuurstudie – Behandelen van stress zonder medicatie

Achtergrond

Te veel of langdurige blootstelling aan stress is een belangrijke factor in het voortduren of ontstaan van psychiatrische klachten bij mensen met een depressie, angststoornis, psychotische stoornis of bipolaire stoornis. Wanneer het niet goed lukt om deze stress onder controle te krijgen kan het zijn dat de klachten zelfs verder toenemen.

Om de stress te verminderen kan een arts rustgevende medicatie voorschrijven, maar er zijn ook zogeheten niet-medicamenteuze opties om het stressniveau te verlagen, opties dus waarbij geen medicatie aan te pas komt.  Sommige van deze opties zijn al langer bekend zoals het doen van ademhalingsoefeningen, mindfulness of wandelen in het bos. Er zijn echter ook nieuwere behandelingen die stress kunnen verminderen, waarbij bijvoorbeeld gedacht kan worden aan virtual reality. Helaas ontbreekt het aan een grootschalig overzicht van deze opties en de effectiviteit ervan.

Doel

Ons doel is om alle literatuur over dit onderwerp te verzamelen en een overzicht te geven van bekende, maar ook onbekendere niet-medicamenteuze behandelingen voor stress bij patiënten met een depressie, angststoornis, psychotische stoornis of bipolaire stoornis. Ook brengen we de effectiviteit hiervan in kaart. Dit geeft patiënten en artsen de kans om gemakkelijk samen opties te bespreken die mogelijk het beste bij een specifieke persoon passen.

Hoe gaan wij dit doen

Om een grootschalig overzicht te kunnen geven, zullen alle wetenschappelijke artikelen die met dit onderwerp te maken hebben worden doorgenomen. Om deze artikelen te vinden wordt gebruikt gemaakt van wetenschappelijke zoekmachines zoals PubMed en Embase. Nadat alle relevante artikelen gevonden zijn zullen de resultaten van de afzonderlijke studies worden gebruikt om een overzicht te geven.

Voor een gedetailleerde beschrijving zie ook ons PROSPERO-protocol.

Photo by Artem Beliaikin on Pexels.com