PURSUE studie

De PURSUE studie onderzocht het effect van een stressverlagende mindfulness training op overgangsklachten. Een verbetering ten opzichte van meeste eerdere studies is dat in deze studie ook het lange termijn effect onderzocht werd en daarnaast ook het effect op seksuele klachten in kaart werd gebracht. Uit deze studie bleek dat mindfulness training inderdaad de ervaren last van overgangsklachten verbeterde en dit effect was na een jaar nog steeds aanwezig. De seksuele klachten verbeteren niet onder invloed van de mindfulness training. De uitkomsten van dit onderzoek kunnen een eerste stap zijn in het vaker gebruik maken van psychologische behandelingen bij vrouwen na een preventieve eierstokverwijdering. Echter, er moet wel verder onderzoek verricht worden naar een veilige en effectieve behandeling van seksuele klachten na preventieve eierstokverwijdering.