SENZA

“Dit zouden alle dokters en verpleegkundigen moeten leren aan de start van hun loopbaan”

AIOS en deelnemer SENZA-training

Wat is SENZA?

SENZA is een afkorting voor de vijf stappen van een gesprek na een ingrijpende gebeurtenis. SENZA richt zich niet op medisch inhoudelijke zaken (wat ging goed, wat kan beter), maar op de opvang binnen een zorgteam, kort na het meemaken van een ingrijpende gebeurtenis. Het gaat er om om kort met elkaar stoom af te blazen direct aan het einde van de dienst, elkaar te stimuleren goede zelfzorg toe te passen en oog voor elkaar te blijven houden in de periode na een ingrijpende gebeurtenis.

Een zorgteam tijdens het uitvoeren van de SENZA-methodiek na een ingrijpende gebeurtenis

Inhoud

SENZA staat voor Samen starten, Ervaringen delen, Normaliseren van de stressreactie, Zelfzorg stimuleren en Afspraken maken. Vijf belangrijke stappen om de draagkracht en weerbaarheid van een zorgteam na een ingrijpende gebeurtenis te versterken. SENZA wordt aangeboden in de vorm van een fysieke training (aangeboden in het UMCG, op aanvraag). Voor meer informatie (o.a. zakkaart en oefenquiz), zie ook UMCG site voor SENZA

Ontwikkeling

De SENZA-methode is ontwikkeld vanuit een mentale weerbaarheidstraining die tijdens de COVID-crisis is opgezet in het UMC Groningen, door artsen in opleiding tot psychiater en de vertrouwenspersoon medische staf, in samenwerking met de afdeling medische psychologie en arbeid en gezondheid. SENZA is gebaseerd op het adviesdocument ‘debriefen tijdens coronacrisis’ van de militaire GGZ en het ondersteuningscommando van het Ministerie van Defensie. De SENZA-training is binnen het UMC Groningen onder meer gegeven aan artsen die buiten hun eigen specialisme zijn ingezet in de COVID-zorg, IC-verpleegkundigen en de vakgroep longgeneeskunde. Uit onze evaluatie blijkt dat de overgrote meerderheid (98%) de totale training (incl. educatie over weerbaarheid en stress) als zinvol tot zeer zinvol heeft ervaren en de volledige groep (100%) het zinvol tot zeer zinvol heeft gevonden om onder begeleiding de SENZA-methodiek met een rollenspel te oefenen.

En de toekomstplannen?

Ingrijpende gebeurtenissen komen vaak voor in de medische wereld. Het opvangen van dit soort gebeurtenissen binnen een team is dus ook buiten de context van de COVID-crisis van belang. Wij zetten momenteel belangrijke stappen om SENZA onderdeel te maken van onderwijs voor verpleegkundigen en artsen, door middel van discipline overstijgend onderwijs. Ook lopen er meerdere pilot projecten op klinische afdelingen, om SENZA een vast onderdeel te maken van de collegiale opvang. Hiermee zetten we verdere stappen richting een cultuurverandering, waarin structureel meer aandacht is voor de emoties die het werk in een zorgteam met zich meebrengt. Deze zorg voor elkaar leidt tot verbeterd welzijn van de zorgmedewerkers én draagt daarmee bij aan duurzame patiëntenzorg. 

Authors webpage: dr. Catheleine van Driel, dr. Mascha Linszen