Trier Social Stress Test – VR

Waarom een VR stress test?

Dit lab ging toch over stressweerbaarheid en niet om het veroorzaken van stress? Dat klopt! Maar om de impact van stress (en dus de stressweerbaarheid) in kaart te kunnen brengen is het van belang om op een gecontroleerde manier een stressvolle situatie te kunnen creëren. Hierdoor kunnen we meten hoe een persoon met een stressvolle situatie omgaat. Bijvoorbeeld; hoe hevig is de stressreactie en hoe snel herstelt iemand weer? Welke mensen hebben een meer of minder hevige stressreactie? Ook helpt deze test ons om te meten of onze behandelingen bijdragen aan een verminderde impact van stress.

De Trier Social Stress Test

De Trier Social Stress Test (TSST) is ontwikkeld aan de universiteit van Trier in 1993. Tijdens deze test veroorzaken de onderzoekers stress bij de deelnemers, doordat zij hen vragen om een sollicitatiespeech te houden en hen vervolgens onverwacht een ingewikkelde hoofdrekentaak geven. Het interviewpanel geeft geen feedback of aanmoediging, waardoor de deelnemer in het ongewisse blijft over zijn/haar prestatie. Men denkt dat de sociale beoordeling en het onverwachte element van de rekentaak tezamen een stressreactie uitlokken.

En waarom dan in VR?

Sociale stress-scenario’s, zoals de TSST, kunnen “in het echt” lastig te realiseren zijn, doordat het tijd, ruimte en mankracht kost. Virtual reality geeft de mogelijkheid om zeer realistische sociale scenario’s na te bootsen. Hierdoor is de TSST makkelijker af te nemen. Op dit moment is de eerste versie van de TSST-VR bijna klaar om getest te worden. In het najaar van 2021 zal deze eerste versie in een groep gezonde volwassenen worden getest.

De drie panelleden van de TSST-VR